Nanjiing Zhongyu Solar Glass Technology Co., Ltd.

Nanjiing Zhongyu Solar Glass Technology Co., Ltd.

No. 8 Xiangfeng Road, Riverside Development Zone, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu
+86 25 86583005
China China.png

Información del Personal

No. Empleados
500

Detalles de la Actividad de la Empresa

Tipos de material
Ultra Clear Patterned Glass, AR Coated Glass
Úlima Actualización