Tianjin Jun Ming Shun Steel Co. Ltd.

Tianjin Jun Ming Shun Steel Co. Ltd.

No.8, Technology Road, Cuizhuangzi Development Area, Daqiuzhuang Town, Jinghai County, Tianjin
+86 22 68212866
China China.png

Detalles de la Actividad de la Empresa

Tipos de Componente
Sistemas de Montaje
Sistemas de Montaje
Estructura triangulizada
Úlima Actualización